Adatvédelmi

Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő neve és elérhetősége: HUBAG d.o.o.

OIB: 54064715419

Adresa: Kopačevo, Lajoša Košuta 10

Email: info@redstonekitchen.hu

2. Felelős személy neve és elérhetősége: Gönczi Réka
Email: info@redstonekitchen.hu
Telefon: +36708846626

3. Az adatkezelés célja: A weboldalon keresztül önkéntesen megadott személyes adatok (név, email cím, telefonszám, cím) azért kerülnek rögzítésre, hogy lehetővé tegyék a kapcsolatfelvételt az érdeklődők és az adatkezelő között.

4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása az adatok kezeléséhez.

5. Az adatok tárolásának időtartama: Az adatokat 1 évig tároljuk az utolsó kapcsolatfelvételt követően.

6. Az adatokhoz való hozzáférés: Az adatokhoz csak az adatkezelő és az általa megbízott munkatársak férhetnek hozzá, akiknek szükségük van az adatokra a kapcsolatfelvétel céljából.

7. Az adatok védelme: Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat biztonságban tartsa és megóvja az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás vagy más jogosulatlan felhasználás ellen.

8. Az érintettek jogai: Az érintettek jogosultak kérni az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését. Emellett joguk van az adatkezelés korlátozására és az adathordozhatósághoz is. Az érintettek bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

9. Panaszkezelési lehetőségek: Amennyiben az érintettek bármilyen panaszt vagy kérdést szeretnének feltenni az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az adatkezelővel a fent megadott elérhetőségeken.